Uygulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Uygulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Liyofilizatör adı verilen aygıtta -50 ila -600 C ye inerek malzemeler dondurulur. Hem süblimasyonu hem de kurutmayı sağlayacak vakum ortamını oluşturur. 

Bu aygıta başka bir soğutucuda dondurulmuş ürünlerde konulabilir. Çıkan su buharı vakum pompası ile boşaltılmak yerine kondansatörlerde yoğuşturularak buza döndürülür.

Bir sonraki döngüden önce bu buz çözdürülerek dışarı alınır. Döngü dondurma, birincil kurutma ikincil kurutma evrelerinden oluşur.

İkincil kurutmada vakum yardımıyla malzemeye tutunmuş son su molekülleride dışarı alınır. Süre üründen ürüne değişir. Dondurma hızı yavaşsa büyük, hızlıysa küçük buz kıristalleri oluşur. Bu da kurutma oranına ve hızına etki eder.